Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Astaxanthin

Astaxanthin je produkován řasami, houbami a bakteriemi. Lidé astaxanthin neprodukují, ale získáváme ho, když jíme mořské plody. Kraby, humři, losos, krevety a další mořští tvorové mají díky astaxanthinu svojí červenou nebo narůžovělou barvu. Zelené mikrořasy Haematococcus pluvialis jsou považovány za nejbohatší zdroj astaxanthinu. Astaxanthin je k dispozici v přírodní i syntetické formě, ale u syntetické verze se neprokázalo, zda je účinná nebo bezpečná.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

Mozek

V roce 2012 randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zjistila, že astaxanthin zlepšil výkon pacientů v testech na kognitivní funkce, když užívali astaxanthin ve srovnání se skupinou užívající placebo. Studie na zvířatech z roku 2005 také zjistila, že astaxanthin má neuroprotektivní účinky u ischemických myší.

Zdroje

 1. Antihypertensive and Neuroprotective Effects of Astaxanthin in Experimental Animals
  Hussein G, Nakamura M, Zhao Q, Iguchi T, Goto H, Sankawa U, and Watanabe H., Biological & Pharmaceutical Bulletin, (2005)
 2. Effects of astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract on cognitive function – a randomised, double-blind, placebo-controlled study
  Katagiri M, Satoh A, Tsuji S and Shirasawa T., Journal of clinical biochemistry and nutrition, (2012)

Srdce

Astaxanthin byl zkoumán kvůli ochranným účinkům na srdce ve studiích na zvířatech a studiích na lidech. Ve studii na zvířatech (na kterou se odkazuje výše) bylo zjištěno, že astaxanthin snižuje krevní tlak u myší náchylných k mrtvici.

Studie provedená na 27 lidech s nadváhou zjistila, že astaxanthin snižuje LDL cholesterol a apolipoprotein B, ale astaxanthin neovlivňoval triglyceridy, HDL cholesterol ani apolipoprotein A1. Další studie na 15 zdravých postmenopauzálních ženách prokázala zvýšení HDL cholesterolu u žen užívajících astaxanthin, ale žádná změna na cholesterolu LDL nebo triglyceridech.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie 61 neobézních subjektů prokázala sníženou hladinu triglyceridů a zvýšený HDL cholesterol u skupiny s astaxantinem, přičemž nevykazovala žádné zlepšení BMI ani LDL cholesterolu.

Zdroje

 1. Antihypertensive and Neuroprotective Effects of Astaxanthin in Experimental Animals
  Hussein G, Nakamura M, Zhao Q, Iguchi T, Goto H, Sankawa U, and Watanabe H., Biological & Pharmaceutical Bulletin, (2005)
 2. Positive effects of astaxanthin on lipid profiles and oxidative stress in overweight subjects
  Choi HD, Youn YK, Shin WG., Plant Foods for Human Nutrition, (2011)
 3. The effects of Astaxanthin supplements on lipid peroxidation and antioxidant status in post-menopausal women
  Kim YK, Chyun, JH., The Korean Nutrition Society, (2004)
 4. Administration of natural astaxanthin increases serum HDL-cholesterol and adiponectin in subjects with mild hyperlipidemia
  Yoshida H, Yanai H, Ito K, Tomono Y, Koikeda T, Tsukahara H, Tada N., Atherosclorosis, (2009)

Sportovní výkon

Astaxanthin byl zkoumán ve studiích na lidech a zvířatech. Výzkum této přísady pro sportovní výkon je poměrně nový, počínaje rokem 2003 studií na myších, která zkoumala účinek stresu vyvolaného cvičením u myší, které běžely na běžeckém pásu až do vyčerpání. Další studie na potkanech v roce 2014 ukázala, že skupina s astaxantinem oddálila čas do vyčerpání při testu plavání o 29%

Studie na sportovcích prokázaly, že astaxanthin může také snížit oxidační stres. Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie z roku 2014 zjistila, že astaxanthin zvýšil pozitivní reakce na některé markery oxidačního stresu při testování na fotbalových hráčích. Klinická studie u konkurenčních cyklistů navíc prokázala zvýšení výstupního výkonu u skupiny užívající astaxanthin.

Studie z roku 2008 zahrnovala 40 zdravých studentů zdravotnických záchranářů a rozdělila je do dvou skupin: jedna dostávala 4mg astaxanthinu a druhá dostávala placebo. Po 6 měsících byla v obou skupinách měřena síla, vytrvalost a výbušnost. Skupina s astaxantinem vykazovala 3krát vyšší zlepšení v podřepu než skupina s placebem.

Zdroje

 1. Astaxanthin inhibits nitric oxide production and inflammatory gene expression by suppressing I(kappa)B kinase-dependent NF-kappaB activation.
  Lee SJ, Bai SK, Lee KS, Namkoong S, Na HJ, Ha KS, Han JA, Yim SV, Chang K, Kwon YG, Lee SK, Kim YM., Molecules and cells, (2003)
 2. Astaxanthin limits exercise-induced skeletal and cardiac muscle damage in mice
  Aoi W, Naito Y, Sakuma K, Kuchide M, Tokuda H, Maoka T, Toyokuni S, Oka S, Yasuhara M, Yoshikawa T., Antioxidants & Redux Signaling, (2003)
 3. Astaxanthin supplementation delays physical exhaustion and prevents redox imbalances in plasma and soleus muscles of Wistar rats
  Polotow TG, Vardaris CV, Mihaliuc AR, Gonçalves MS, Pereira B, Ganini D, Barros MP., Nutrients, (2014)
 4. Effect of astaxanthin supplementation on paraoxonase 1 activities and oxidative stress status in young soccer players.
  Baralic I, Djordjevic B, Dikic N, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Jelic-Ivanovic Z, Radivojevic N, Andjelkovic M, Pejic S., Phytotherapy Research, (2012)
 5. Effect of astaxanthin on cycling time trial performance.
  Earnest CP, Lupo M, White KM, Church TS., International journal of sports medicine, (2011)
 6. Dietary Supplementation with Astaxanthin-Rich Algal Meal Improves Strength Endurance – A Double Blind Placebo Controlled Study on Male Students.
  Malmstena CL and Lignellb A, Carotenoid Science, (2008)

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Zdraví pleti

Bylo prokázáno, že astaxanthin má silné antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit před stresem z prostředí, zejména prevencí oxidačního poškození způsobeného expozicí reaktivním formám kyslíku (ROS). Bylo také prokázáno, že karotenoidy mají další biologické funkce, jako je aktivita provitaminu A, modulace genové exprese a komunikace mezi buňkami.

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zařadila 66 subjektů do tří skupin: skupina 1 byla skupina s placebem; skupina 2 dostávala astaxanthin, vitamin C a vitamin E; a skupina 3 dostávala vitamin C a vitamin E. Kůže pacienta byla kontrolována po 4 týdnech, 8 týdnech, 12 týdnech a 20 týdnech. Oční prohlídka z fotografií kůže a trojrozměrných obrazů replik a hodnot vrásek, měření oblastí vrásek a rychlosti vrásek odhalily významné zlepšení ve skupině s astaxantinem ve srovnání s ostatními skupinami.

Další studie vystavila lidské dermální fibroblasty (HDF) mírným dávkám UVA světla. Fibroblastům byl podán jeden ze tří antioxidantů: astaxanthin, canthaxanthin nebo beta-karoten. Astaxanthin vykázal snížení apoptózy nebo buněčné smrti a snížení hladin markerů pro oxidační stres. Astaxanthin také zvýšil aktivity antioxidačních enzymů. To ukazuje, že astaxanthin může snížit oxidační poškození lidské kůže.

Studie na myších publikovaná v roce 2017 zjistila, že suplementace astaxantinu potlačuje vlastnosti fotoagingu, jako je transdermální ztráta vody a tvorba vrásek u myší vystavených ultrafialovému záření.

Zdroje

 1. Anti-aging and functional improvement effects for the skin by functional foods intakes: clinical effects on skin by oral ingestion of preparations containing Astaxanthin and Vitamins C and E.
  Suganuma K, Shiobara M , Sato Y, Nakanuma C, Maekawa T, Ohtsuki M, Yazawa K, Imokawa G, Jichi Medical University Journal, (2012)
 2. Astaxanthin, canthaxanthin and b-carotene differently affect UVA-induced oxidative damage and expression of oxidative stress-responsive enzymes
  Camera E, Mastrofrancesco A, Fabbri C, Daubrawa F, Picardo M, Sies H and Stahl W, Experimental Dermatology, (2009)
 3. Preventive effect of dietary astaxanthin on UVA-induced skin photoaging in hairless mice.
  Komatsu T, Sasaki S, Manabe Y, Hirata T, Sugawara T., PLoS One, (2017)
 4. Antioxidant role of astaxanthin in the green alga Haematococcus pluvialis.
  Kobayashi M, Kakizono T, Nishio N, Nagai S et al. , Appl. Microbiol Biotechnol, (1997)

Zdraví očí

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, základní kontrolovaná klinická studie u člověka zkoumala účinek astaxanthinu na amplitudu akomodace a citlivost očí. Dvacet šest účastníků dostávalo 5 mg astaxanthinu nebo 5 mg placeba po dobu čtyř týdnů. Jako kontrola byla použita další skupina třinácti jedinců, kteří nedostali žádné doplňky. Na konci čtyř týdnů autoři uváděli statisticky významnou větší amplitudu akomodace, úpravu v oční čočce, která mu umožňuje zaostřit, u subjektů, které používaly astaxanthin. Zjistili také 46 % snížení počtu subjektů s namáháním očí ve skupině s 5 mg astaxanthinu. To podporuje hypotézu, že astaxanthin může pomoci snížit účinky obrazovku na oči, jako je dočasná únava, námaha očí a snížení akomodace, na oči. (1).

Úloha astaxanthinu při únavě a namáhání očí byla dále prokázána v klinické studii prováděné na subjektech, jejichž oči byly zdravé a byly doplněny 1 mg astaxanthinu denně. Této studie se účastnilo deset účastníků. Léčená i placebová skupina byla vystavena silným vizuálním stimulům k vyvolání únavy očí a bylo zjištěno, že léčená skupina se zotavila rychleji. Tato studie naznačuje, že astaxanthin ovlivňoval akomodaci a snižoval akomodační únavu během procesu zotavení, což poskytovalo úlevu od únavy rychleji. (2).

Kromě podpory občasné únavy očí a snížené akomodace spojené s používáním monitoru bylo prokázáno, že astaxanthin zlepšuje kapilární tok sítnice. Třicet šest dobrovolníků bylo randomizováno do dvou skupin: astaxantinová skupina, která se skládala z 18 subjektů, kteří dostávali perorální astaxanthin v dávce 6 mg / den, po dobu 4 týdnů, a placebo skupina, která se skládala z 18 subjektů, kteří dostávali stejně vypadající placebo po dobu 4 týdnů. Průtok kapilární krve sítnicí byl měřen pomocí průtokoměru. Plazmatická hladina astaxanthinu nalačno ve skupině s astaxantinem byla významně (p <0,001) vyšší než před suplementací, zatímco plazmatická hladina astaxanthinu na lačno ve skupině s placebem zůstala nezměněna. Po 4 týdnech suplementace byl průtok kapilární krve sítnicí ve skupině s astaxantinem významně (p <0,01) vyšší než před suplementací v obou očích ve srovnání s placebem. Nitrooční tlaky v obou skupinách zůstaly během období suplementace nezměněny, což znamená, že astaxanthin zvýšil kapilární perfúzi sítnice bez snížení nitroočního tlaku, což je dobrým znamením, že podporuje zdraví očních funkcí. (3)

Zdroje

 1. Effects of astaxanthin on accommodation, critical flicker fusion, and pattern visual evoked potential in visual display terminal workers
  Nagaki Y, Hayasaka S, Yamada T, Hayasaka Y, Sanada M, and Uonomi T, J.Trad.Med, (2002)
 2. The Effects of Astaxanthin on Accommodative Recovery
  Takahashi N and Kajita M, Journal of Clinical Therapeutics & Medicines. 21(4):431-436, (2005)
 3. The Effect of Astaxanthin on Retinal Capillary Blood Flow in Normal Volunteers
  Nagaki Y, et al, Journal of Clinical Therapeutics and Medicines Vol. 21, No. 5, (2005)

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.