Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Ašvaganda

Ašvaganda se používá již více než 3000 let a má širokou škálu jmen, jako je např. indický ženšen. V tradiční indické medicíně byla chválena pro své adaptogenní vlastnosti. Má se za to, že pomáhá tělu přizpůsobit se stresu a má pozitivní účinek na tělesné procesy. Ve většině případů se kořeny rostliny ašvagandy používají pro své léčivé vlastnosti, ale listy a semena mají také pozitivní vlastnosti. Tato bylina roste převážně v Africe, Indii a Pákistánu.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

Kognitivní funkce

Studie z roku 2017 hodnotila účinek ašvagandy na paměť a kognitivní funkce u dospělých s mírným kognitivním poškozením. Ve srovnání s placebem skupina léčená ašvagandou prokázala významná zlepšení krátkodobé i dlouhodobé paměti, výkonných funkcí, trvalé pozornosti a rychlosti zpracování informací.

Zdroje

 1. Efficacy and Safety of an Ashwagandha (*Withania somnifera*) Root Extract in Improving Memory and Selected Cognitive Functions
  Choudhary D, Langade D, Unpublished, 2017

Ašvaganda pomáhá proti stresu

Ašvaganda pomáhá proti stresu.*

Zdroje

 1. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial
  Choudhary D, Bhattacharyya S, and Joshi K., Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2016
 2. A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults
  Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty, S, Indian Journal of Psychological Medicine, 2012

Ve dvojitě zaslepené studii, vykázala skupina užívající ašvagandu větší snížení vnímaného stresu oproti skupině užívající placebo.

Ve dvojitě zaslepené studii, vykázala skupina užívající ašvagandu větší snížení vnímaného stresu oproti skupině užívající placebo.*

Zdroje

 1. A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults
  Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty, S, Indian Journal of Psychological Medicine, 2012

Pomáhá snižovat chuť k jídlu

Stres hraje roli při přibývání na váze. Vědci také zkoumali korelaci mezi stresem a zvýšenými hladinami kortizolu a sníženou fyzickou aktivitou. Společně tato stresem související zvýšená spotřeba kalorií, zvýšený kortizol a nedostatek pohybu mohou vést k přírůstku hmotnosti. Uklidňující vlastnosti ašvagandy však mohou pomoci snížit chuť k jídlu spojenou se stresem. Dvojitě zaslepená studie, placebem kontrolovaná, randomizovaná klinická studie s užíváním 600 mg ašvagandy KSM-66® denně zjistila, že došlo k významnému snížení skóre v dotazníku „Food Cravings Questionnaire“, což je běžně používané sebehodnocení, které měří několik domén chutí na jídlo. Skupina užívající ašvagandu KSM66® konkrétně zaznamenala statisticky významná zlepšení v následujících doménách: plánování konzumace jídla, pozitivní posilování stravováním, úleva od negativní nálady stravováním, emoce, které se podílejí na chuti na jídlo nebo na jídle, a podněty na prostředí, které mohou vyvolat chuť na jídlo (1).

Zdroje

 1. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial
  Choudhary D, Bhattacharyya S, and Joshi K., Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2016

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Stres

Náhodná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena na 64 subjektech. Každý subjekt dostal dvakrát denně 300 mg extraktu ašvagandy nebo placebo. Dobrovolníci byli poté požádáni, aby vyplnili zátěžový test. Po 60 dnech dobrovolníci užívající ašvagandu vyjádřili 44% snížení stresu, zatímco placebo skupina vykázala pouze 5,5% snížení. Hladiny sérového kortizolu, stresového hormonu, byly také významně nižší ve skupině užívající ašvagandu– snížení hladiny kortizolu o 27,9% po 60 dnech.

Další studie z roku 2016 nalezla podobné výsledky jako studie uvedená výše. V této studii uvedli dobrovolníci, kteří užívali ašvagandu, lepší skóre ve „Perceived Stress Scale“ a „Oxford Happiness Questionnaire“. Jako předchůdce výše zmíněných studií bylo zjištěno, že ašvaganda má antistresovou aktivitu u potkanů.

Zdroje

 1. A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults
  Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty, S, Indian Journal of Psychological Medicine, 2012
 2. Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial
  Choudhary D, Bhattacharyya S, and Joshi K., Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2016
 3. Adaptogenic activity of *Withania somnifera*: an experimental study using a rat model of chronic stress.
  Bhattacharyaa S.K, Mu

Svalová síla, regenerace a vytrvalost

Wankhede a kolektiv provedl dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou, náhodnou studii s cílem posoudit výhody 600mg ašvagandy KSM-66® u zdravých mužů ve spojení s tréninkem. Pokus měřil benchpress a předkopávání na jedno opakování před a po standartním tréninkovém programu. Jednotlivci užívající ašvagandu vykazovali významně vyšší maxima opakování pro horní i dolní část těla ve srovnání s placebem, ale měli také statisticky významně větší objem svalů v pažích a na hrudníku (1). Kromě primárního koncového bodu svalové síly Wankhede a kolektiv také měřil možné účinky extraktu z ašvagandy na regeneraci svalů. Regenerace svalů se týká snížení poškození svalů způsobeného cvičením v průběhu času. V prospektivní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami vědci hodnotili úroveň zotavení z poškození svalů vyvolaného cvičením zvýšením hladin kreatinkinázy v séru po skončení prvního tréninku a tréninku po 8 týdnech. Sérová kreatinkináza je běžně používaným měřítkem poškození svalů, protože tento protein je specifický pro svalovou tkáň. Zatímco zotavení se zlepšilo jak ve skupině s ašvagandou, tak s placebem, regenerace byla podstatně vyšší ve skupině s ašvagandou než ve skupině s placebem (1). Další náhodná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, která zkoumala účinky ašvagandy na svalovou výkonnost během tréninku na rezistenci, zjistila, že u mužů, kterým byl podáván 500 mg extrakt z ašvagandy po dobu 12 týdnů, došlo k významnému zvýšení maximální úrovně síly dolní části těla a horní části těla a také zvýšení průměrné síly v dřepu a maximálního výkonu bench pressu a došlo k významnému zlepšení vnímaného skóre regenerace, zatímco ve skupině s placebem nebyla zaznamenána žádná změna (2).

Jednotlivci účastnící vytrvalostních aktivit mohou zvýšit svůj výkon zvýšením množství kyslíku dodávaného do svalů. Klíčovými faktory, které ovlivňují rychlost dodávání kyslíku do těla, jsou maximální srdeční výdej, plicní difúze, objem krve a průtok krve. Maximální aerobní kapacita (VO2 max), definovaná jako maximální množství kyslíku spotřebovaného během cvičení, závisí na kardiorespiračním systému pro transport kyslíku do svalů (4). Choudary a kolektiv zkoumal účinek 600mg ašvagandy na kardiorespirační výkon u sportovců. Maximální aerobní kapacita (VO2 max) byla měřena během 20minutového testu běhu. Jednotlivci konzumující 600 mg ašvagandy měli ve srovnání s placebem významné zvýšení VO2 max (3). V další náhodné, placebem kontrolované studii vědci hodnotili účinky vodného extraktu z ašvagandy na zvýšení aerobního výkonu u elitních cyklistů. Jednotlivci, kterým bylo podáváno 500 mg ašvagandy dvakrát denně (500 mg ráno, 500 mg večer) po dobu 8 týdnů, vykázali významné zvýšení VO2 max o 13%, zatímco ve skupině s placebem se žádné zvýšení neprokázalo. Muži i ženy, kteří užívali ašvagandu, vykazovali významné prodloužení doby do vyčerpání a vyšší hodnoty VO2 max o 10,7% a 4,3% (4).

Zdroje

 1. Examining the effect of *Withania somnifera* supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial
  Wankhede S, Langade D, Joshi K, Sinha S and Bhattacharyya S. , Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2015
 2. Effects of an aqueous extract of withania somnifera on strength training adaptations and recovery: The STAR Trial.
  Ziegenfuss T, Kedia A, Sandrock J, Raub B, Kersick C, Lopez H. , Nutrients, 2018
 3. Efficacy of Ashwagandha (*Withania somnifera [L.] Dunal*) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults
  Choudhary B, Shetty A and Langade D.G., AYU Journal – An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda, 2015
 4. Effects of eight-week supplementation of Ashwagandha on cardiorespiratory endurance in elite Indian cyclists
  Shenoy S, Chaskar U, Sandhu J, Paadhi MM, J Ayurveda & Int. Med, 2012

Podpora kardiovaskulární vytrvalosti

Jednotlivci účastnící se vytrvalostních aktivit mohou zvýšit svůj výkon zvýšením množství kyslíku dodávaného do svalů. Klíčovými faktory, které ovlivňují rychlost dodávání kyslíku do těla, jsou maximální srdeční výdej, plicní difúze, objem krve a průtok krve. Maximální aerobní kapacita (VO2 max), definovaná jako maximální množství kyslíku spotřebovaného během cvičení, závisí na kardiorespiračním systému pro transport kyslíku do svalů (2). Choudary a kolektiv zkoumali účinek 600mg ašvagandy na kardiorespirační výkon u sportovců. Maximální aerobní kapacita (VO2 max) byla měřena během 20minutového testu běhu. Jedinci, kteří konzumovali 600 mg ašvagandy, měli významné zvýšení VO2 max ve srovnání s placebem (1). V další randomizované, placebem kontrolované studii vědci hodnotili účinky vodného extraktu z ašvagandy na zvýšení aerobního výkonu u elitních cyklistů. Jednotlivci, kterým bylo podáváno 500 mg ašvagandy dvakrát denně (500 mg ráno, 500 mg večer) po dobu 8 týdnů, vykázali významné zvýšení VO2 max o 13%, zatímco ve skupině s placebem žádné zvýšení neprokázalo. Muži i ženy, kteří užívali ašvagandu, vykazovali významné prodloužení doby do vyčerpání a vyšší hodnoty VO2 max o 10,7% a 4,3 (2).

Zdroje

 1. Efficacy of Ashwagandha (*Withania somnifera [L.] Dunal*) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults
  Choudhary B, Shetty A and Langade D.G., AYU Journal – An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda, 2015
 2. Effects of eight-week supplementation of Ashwagandha on cardiorespiratory endurance in elite Indian cyclists.
  Shenoy S, Chaskar U, Sandhu J, Paadhi MM, J Ayurveda & Int. Med, 2012

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.