Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Hořčík

Hořčík ovlivňuje více než 300 enzymů v těle. Podílí se na regulaci glukózy, regulaci krevního tlaku, procesech nervového systému a svalové funkci a je nezbytný pro výrobu energie. Je také důležitou strukturní složkou našich kostí. Ve skutečnosti je 60% hořčíku v našem těle uloženo v kostech. Hořčík lze nalézt v mnoha potravinách, zejména ve špenátu, ořechách a fazolích. Nadměrný příjem alkoholu, cukrovka, užívání PPI-drog a některé žaludeční poruchy mohou ovlivnit vstřebávání hořčíku.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

PMS bolesti hlavy

Jedním z hlavních příznaků premenstruačního syndromu u žen jsou bolesti hlavy. Studie z roku 1991 se pokusila tento problém řešit suplementací hořčíku. 20 pacientům bylo podáváno 360 mg hořčíku denně nebo placebo. Po dvou měsících jak u skupiny s placebem, tak u skupiny s léčbou došlo ke snížení bolesti hlavy. Skupina s hořčíkem však také hlásila menší výskyt bolestí hlavy, zatímco skupina s placebem ne.

Zdroje

 1. Magnesium prophylaxis of menstrual migraine: effects on intracellular magnesium.
  Facchinetti F, Sances G, Borella P, Genazzani AR, Nappi G., Headache, 1991

Těhotenství

Jednou z funkcí hořčíku je regulace krevního tlaku. Častým problémem, který ženy během těhotenství zažívají, je gestační hypertenze. 61 těhotných žen bylo zařazeno do dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie, která hodnotila účinek hořčíku na gestační hypertenzi. Po 12 týdnech suplementace byl průměrný diastolický krevní tlak a výskyt hypertenze významně nižší ve skupině užívající hořčík. Vyšší hladiny hořčíku v moči byly během studie spojeny s nižším krevním tlakem.

Zdroje

 1. Magnesium supplementation to prevent high blood pressure in pregnancy: a randomised placebo control trial.
  Bullarbo M, Ödman N, Nestler A, Nielsen T, Kolisek M, Vormann J, Rylander R., Archives of gynecology and obstetrics, 2013

Migrény a bolesti hlavy

V roce 1996 byla provedena dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící účinek hořčíku na migrény. Během týdnů 9 až 12 studie byla frekvence migrén snížena o 41,6% ve skupině s hořčíkem, ve srovnání s pouze 15,8% ve skupině s placebem. Doba trvání a intenzita migrén byla ve skupině s hořčíkem o něco nižší, ale nebyla významná. Studie byla navíc věnována vysoké dávce hořčíku 600 mg denně, což způsobilo průjem u 18,6% léčené skupiny.

Zdroje

 1. Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study.
  Peikert A, Wilimzig C, Köhne-Volland R., Cephalalgia, 1996

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Nespavost

Optimální hladina hořčíku může pomoci zmírnit občasnou nespavost.

Nespavost je problémem lidí všech věkových skupin, ale s přibývajícím věkem se to zhoršuje. Nespavost může způsobit řadu příznaků, včetně potíží se zaspáváním, potíží se spánkem a probuzení bez odpočinku. V klinické studii z roku 2012 dostalo 46 starších dospělých 500 mg hořčíku nebo placebo. U skupiny hořčíku došlo ke zlepšení účinnosti spánku, koncentrace sérového reninu, kortizolu a melatoninu. Skutečný celkový čas spánku se mezi oběma skupinami nelišil.

Zdroje

 1. Magnesium involvement in sleep: genetic and nutritional models.
  Chollet D, Franken P, Raffin Y, Henrotte JG, Widmer J, Malafosse A, Tafti M., Behavior genetics, 2001
 2. Oral Mg(2+) supplementation reverses age-related neuroendocrine and sleep EEG changes in humans.
  Held K1, Antonijevic IA, Künzel H, Uhr M, Wetter TC, Golly IC, Steiger A, Murck H., Pharmacopsychiatry, 2002
 3. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial.
  Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi MM, Hedayati M, Rashidkhani B., Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 2012
 4. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial.
  Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi MM, Hedayati M, Rashidkhani B., Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 2012

Alkohol

Lidé, kteří často konzumují alkohol, mají vyšší riziko nedostatečnosti nebo nedostatku hořčíku.

Zdroje

 1. Magnesium – Health Professional Fact
  SheetOffice of Dietary Supplements, National Institutes of Health, 2016

Regenerace a funkčnost svalů

Hořčík je nezbytný pro lidský metabolismus, růst buněk, syntézu bílkovin a pro udržení elektrického potenciálu v nervových a svalových buňkách (1). V těle je hořčík 30–40% ve svalech a měkkých tkáních, 1% v extracelulární tekutině a zbytek v kostře. Jak již bylo uvedeno výše, hořčík se podílí na metabolismu a tak je pravděpodobné, že poptávka po hořčíku vzroste během akcelerovaných metabolických situací, jako je cvičení. To znamená, že sportovci mají potenciálně vyšší požadavky na hořčík než sedaví jedinci (2).

Jelikož hořčík hraje klíčovou roli v normální kontrakci a relaxaci svalů, jeho vztah se svalovou funkcí je dobře odůvodnitelný.

„Health Canada“ ve své studii „Natural Health Product“ umožňuje následující tvrzení o hořčíku: Hořčík pomáhá udržovat správnou funkci svalů.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uznává přínos hořčíku pro funkci svalů. Stanovili vztah příčin a následků mezi stravovacím příjmem hořčíku a neurotransmisí a svalovou kontrakcí. Nároky, které lze uplatnit, jsou (4):
Hořčík přispívá ke správné funkci svalů (včetně srdečního svalu)
Hořčík přispívá k správné funkci nervů

Bylo zjištěno, že hořčík v plazmě silně ovlivňuje svalový výkon, jako je síla úchopu a svalová síla (2,5). Studie 26 elitních sportovců zjistila, že příjem hořčíku byl významně spojen s flexí trupu, rotací trupu a maximální silou zápěstí. Testy skokového výkonu byly také nepřímo spojeny s příjmem hořčíku (5).

V náhodné, placebem kontrolované studii elitních mužských basketbalistů vědci zkoumali změny ve značkách poškození svalů v celé basketbalové sezóně a vztah se změnami sérového hořčíku. Zjistili, že sportovci, kteří dostávali 400 mg hořčíku denně, vykazovali během sezóny významně menší poškození svalů (6).

Další náhodná, placebem kontrolovaná studie, tentokrát s použitím zdravých starších žen, zkoumala vliv suplementace hořčíku na fyzický výkon a svalovou sílu. Bylo zjištěno, že ženy, kterým byl podáván 300 mg hořčíku po dobu 12 týdnů, významně zlepšily své skóre fyzického výkonu a rychlost chůze. To jsou významné výsledky. Rychlost chůze může být prediktorem degenerativního úbytku kosterního svalstva.(7)

Některé zdroje uvádějí, že bolestivé křeče v nohách a břiše jsou obvykle výsledkem nerovnováhy tekutin a elektrolytů způsobené těžkou dehydratací. Pravděpodobně se objeví křeče u jedinců, kteří se silně potí a kteří ztrácejí nadměrné množství sodíku a jiných elektrolytů, jako je draslík, vápník a hořčík, v potu (8). Zatímco jiné zdroje neuzavřely souvislost mezi nerovnováhou elektrolytů a svalovými křečemi spojenými s cvičením (EAMC).

Zdroje

 1. Human Kinetics
  Benardot, D (Ed), Advanced Sports Nutrition, 2nd edition, 2012
 2. Can magnesium enhance exercise performance.
  Zhang Y, Xun P, Wang R, Mao L., Nutrients, 2017
 3. Monograph: Magnesium
  Health Canada, Health Canada, 2007
 4. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and electrolyte balance (ID 238), energy-yielding metabolism (ID 240, 247, 248), neurotransmission and muscle contraction including heart muscle (ID 241, 242), cell division (ID 365), maintenance of bone (ID 239), maintenance of teeth (ID 239), blood coagulation (ID 357) and protein synthesis (ID 364) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/20061.
  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)., EFSA Journal, 2009
 5. Magnesium intake is associated with strength performance in elite basketball, handball and volleyball players
  Santos D, Matias C, Monteiro C, Silva A. , Magnesium Research, 2011
 6. Effect of magnesium supplementation on muscular damage markers in basketball players during a full season.
  Cordova A, Fernandez-Lazaro D, Mieglo-Ayuso J. Seco J. , Magnesium Research, 2017
 7. Effect of oral magnesium supplementation on physical performance in healthy elderly women involved in a weekly exercise program: a randomized controlled trial.
  Veronese N, Berton L, Carraro S, Bolzetta F, Rui M. , AJCN, 2014
 8. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement.
  Sawka, M.N., L.M. Burke, E.R. Eichner, R.J. Maughan, S.J. Montain, and N.S. Stachenfeld., Med. Sci. Sports Exerc. , 2007

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.