Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Omega 3

Omega-3 mastné kyseliny jsou prospěšné pro zdraví a lze je získat pouze prostřednictvím naší stravy – nemohou být produkovány lidským tělem. Omega-3 přicházejí v několika formách. Nejběžnější jsou EPA, DHA a ALA. Mastné ryby, řasy, vlašské ořechy, lněné semínka a řepka jsou dobrým zdrojem omega-3. Mnoho Čechů nemá těchto potravin dostatek, a proto v jejich krvi a mozku necirkuluje dostatek omega-3. Omega-3 byly zkoumány, aby prokázaly výhody pro zdraví srdce, imunitních a zánětlivých reakcí, metabolismus a zdraví pokožky, vlasů, nervového systému, kloubů, očí a mozku.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

Mozek

Bylo provedeno mnoho výzkumů týkajících se omega-3 mastných kyselin a EPA nebo DHA zvlášť pro jejich účinek na kognitivní výkon. Byly smíšené recenze ohledně toho, zda jsou EPA i DHA prospěšné. Zde odkazujeme na některé pozitivní důkazy o omega-3 a kognitivním zdraví. Klinické a pozorovací výsledky jsou však smíšené.

Do náhodné, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zařazeno 485 zdravých subjektů. Dostali 900 mg DHA nebo placebo a provedli „Paired Associate Learning (PAL)“, učení a testy krátkodobé a dlouhodobé paměti. Po 24 týdnech si skupina DHA vedla lépe v testu PAL a suplementace DHA byla také spojena se zlepšeným okamžitým a opožděným skóre paměti slovního rozpoznávání. DHA však nezlepšila pracovní paměť ani výkonnou funkci. Plazmatické hladiny DHA se ve skupině DHA oproti placebu zdvojnásobily.

Další studie použila počítačový kognitivní test k posouzení kognitivního výkonu skupiny DHA vs. skupiny s placebem. Tato studie zjistila zlepšení reakční doby krátkodobé a dlouhodobé paměti ve skupině DHA.

V klinické studii z roku 2005 bylo doplňování omega-3 spojeno se zlepšením pozornosti a nálady u skupiny omega-3 oproti skupině s placebem. Populační studie provedená o rok dříve zjistila, že lidé, kteří konzumovali více ryb ve své stravě, měli lepší výsledky při testech kognitivních funkcí.

Účinky omega-3 mastných kyselin byly studovány také u dětí. V klinické studii byly dvěma skupinám dětí s ADHD náhodně přiřazeny EPA nebo placebo po dobu 15 týdnů. Učitelé uváděli lepší chování ve skupině EPA, ale rodiče ne. Děti s nižšími výchozími koncentracemi EPA vykazovaly lepší odpověď na léčbu.

Obyvatelé ve věku 65 let a starší byli přijati do prospektivní studie. Testy kognitivního hodnocení byly prováděny třikrát během šesti let. Příjem ryb byl spojen s pomalejším poklesem kognitivních funkcí. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že lidé, kteří jedli dvě nebo více porcí ryb týdně, mají kognitivní pokles o 13% pomalejší.

Plazmatické hladiny EPA a DHA byly studovány k predikci atrofie v oblastech šedé hmoty mediálního spánkového laloku u 281 pacientů ve věku 65 let a starších. Plazmatické hladiny mastných kyselin byly přezkoumány na začátku a znovu o čtyři roky později. Studie dospěla k závěru, že vyšší plazmatická EPA, ale nikoli DHA, byla spojena s nižší atrofií šedé hmoty pravé hipokampální / parahipokampální oblasti a pravé amygdaly.

Ve studii z roku 2012 byla skupina 1575 pacientů bez demence zkontrolována na hladinu mastných kyselin v červených krvinkách. Účastníci nejnižšího kvartilu hladin DHA červených krvinek měli menší objem mozku a větší objem hyperintenzity bílé hmoty. Účastníci s nižší DHA měli také nižší skóre v testech vizuální paměti, výkonných funkcí a modelů abstraktního myšlení.

Podobné výsledky byly nalezeny v jiné studii hladin fosfolipidů v séru. Vyšší hladiny DHA byly spojeny s lepším výkonem v testech neverbálního uvažování a zlepšenou mentální flexibilitou, pracovní pamětí a slovní zásobou v neuropsychologických testech. Úrovně EPA a ALA nevykazovaly žádný vliv na kognitivní výkon.

Klinická studie z roku 2008 hodnotila účinek omega-3 na pacienty s Alzheimerovou chorobou a pacienty s mírnou kognitivní poruchou. 1 800 mg omega-3 z rybího oleje vyvolalo kognitivní zlepšení u pacientů s mírným kognitivním poškozením, u pacientů s Alzheimerovou chorobou však nebyl nalezen žádný přínos. Vyšší podíl EPA byl také spojen s lepším kognitivním výkonem.

Zdroje

 1. Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitive decline.
  Yurko-Mauro K, McCarthy D, Rom D, Nelson EB, Ryan AS, Blackwell A, Salem N Jr, Stedman M; MIDAS Investigators., Alzheimer’s & dementia: the journal of the alzheimer’s association., 2010
 2. Cognitive and physiological effects of Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation in healthy subjects.
  Fontani G, Corradeschi F, Felici A, Alfatti F, Migliorini S, Lodi L., European journal of clinical investigation, 2005
 3. DHA supplementation improved both memory and reaction time in healthy young adults: a randomized controlled trial
  Stonehouse W, Conlon CA, Podd J, Hill SR, Minihane AM, Haskell C, and Kennedy D., The American Journal of Clinical Nutrition, 2013
 4. Dietary intake of fatty acids and fish in relation to cognitive performance at middle age
  Kalmijn S, van Boxtel MP, Ocké M, Verschuren WM, Kromhout D, Launer LJ., Neurology, 2004
 5. EPA supplementation improves teacher-rated behaviour and oppositional symptoms in children with ADHD.
  Gustafsson PA, Birberg-Thornberg U, Duchén K, Landgren M, Malmberg K, Pelling H, Strandvik B, Karlsson T., Acta Paediatrica, 2010
 6. Fish consumption and cognitive decline with age in a large community study.
  Morris MC, Evans DA, Tangney CC, Bienias JL, Wilson RS., Archives of neurology, 2005
 7. Plasma long-chain omega-3 fatty acids and atrophy of the medial temporal lobe.
  Samieri C, Maillard P, Crivello F, Proust-Lima C, Peuchant E, Helmer C, Amieva H, Allard M, Dartigues JF, Cunnane SC, Mazoyer BM, Barberger-Gateau P., Neurology, 2012
 8. Red blood cell ω-3 fatty acid levels and markers of accelerated brain aging.
  Tan ZS, Harris WS, Beiser AS, Au R, Himali JJ, Debette S, Pikula A, Decarli C, Wolf PA, Vasan RS, Robins SJ, Seshadri S., Neurology, 2012
 9. Serum phospholipid docosahexaenonic acid is associated with cognitive functioning during middle adulthood.
  Muldoon MF, Ryan CM, Sheu L, Yao JK, Conklin SM, Manuck SB., The journal of nutrition, 2010
 10. The effects of omega-3 fatty acids monotherapy in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: a preliminary randomized double-blind placebo-controlled study.
  Chiu CC, Su KP, Cheng TC, Liu HC, Chang CJ, Dewey ME, Stewart R, Huang SY., Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry, 2008

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Zdraví očí

Studie o omega-3 pro zdraví očí se objevují a v posledních deseti letech proběhlo více výzkumných aktivit. Některé výzkumy se zaměřily na lidi s nedávnou operací katarakty. Studie z roku 2016 zjistila, že u pacientů, kteří suplementovali omega-3 mastné kyseliny z rybího oleje, se po operaci katarakty vyskytlo méně příznaků suchého oka.

Další studie syndromu suchého oka byla vyvinuta pro zdravé jedince, kteří používají počítač 3 a více hodin denně. Tato studie prokázala příznivý účinek omega-3 mastných kyselin na zmírnění příznaků suchého oka a snížení rychlosti odpařování slz u pacientů trpících suchým okem souvisejícím s počítačem. Klinická studie prováděná Americkou oftalmologickou akademií také prokázala, že suplementace omega-3 je spojena se snížením rychlosti odpařování slz, zlepšením příznaků suchého oka a zvýšením sekrece slz.

Do studie z roku 2013 bylo zařazeno 518 pacientů se symptomy suchého oka. 65% pacientů ve skupině s omega-3 a 33% pacientů ve skupině s placebem. Skupina s omega 3 měla po 3 měsících výrazné zlepšení příznaků.

Americká studie dvojčat o makulární degeneraci související s věkem byla provedena za účelem stanovení genetických a environmentálních rizikových faktorů pro makulární degeneraci související s věkem. 681 dvojčat bylo dotazováno na potravinové návyky a dotazníky rizikových faktorů a bylo jim provedeno oční vyšetření. Kuřáci měli téměř dvojnásobné riziko makulární degenerace ve srovnání s nekuřáky a zvýšený příjem ryb snižoval riziko makulární degenerace.

Zdroje

 1. Effects of adjuvant omega-3 fatty acid supplementation on dry eye syndrome following cataract surgery: A randomized clinical trial
  Mohammadpour M, Mehrabi S, Hassanpoor N, Mirshahi R., Journal of Current Ophthalmology, 2016
 2. Oral omega-3 fatty acids treatment in computer vision syndrome related dry eye.
  Bhargava R, Kumar P, Phogat H, Kaur A, Kumar M., Contact lens & anterior eye, 2015
 3. Short-term Consumption of Oral Omega-3 and Dry Eye Syndrome
  Kangari H, Eftekhari MH, Sardari S, Hashemi H, Salamzadeh J, Ghassemi-Broumand M, Khabazkhoob M., Ophthalmology, 2013
 4. A randomized controlled trial of omega-3 fatty acids in dry eye syndrome
  Bhargava R, Kumar P, Kumar M, Mehra N and Mishra A, International journal of ophthalmology, 2013
 5. Cigarette smoking, fish consumption, omega-3 fatty acid intake, and associations with age-related macular degeneration: the US Twin Study of Age-Related Macular Degeneration.
  Seddon JM, George S, Rosner B., JAMA Ophthalmology, 2006

Srdce

Omega-3 z rybího oleje byl rozsáhle prozkoumán, pokud jde o jeho přínos pro srdce, a byly provedeny studie, které hodnotily jeho účinky na kardiovaskulární onemocnění, cholesterol a hypertenzi. American Heart Association doporučuje jíst tučné ryby, nejméně dvakrát týdně. Tučné ryby jako losos, makrela, sleď, pstruh, sardinky a tuňák mají vysoký obsah omega-3 mastných kyselin.

Podpůrný, ale nepřesvědčivý výzkum také ukazuje, že konzumace EPA a DHA omega-3 mastných kyselin může snížit riziko ischemické choroby srdeční.

Zdroje

 1. Omega-3 fatty acids for cardioprotection.
  Lee JH, O’Keefe JH, Lavie CJ, Marchioli R, Harris WS., Mayo clinic proceedings, 2008
 2. Fish and Omega-3 Fatty Acids
  American Heart Association®, American Heart Association®, 2015
 3. Omega-3 Fatty Acids
  Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health, 2016
 4. FDA Announces Qualified Health Claims for Omega-3 Fatty Acids
  Federal Drug Administration, FDA News Release, 2004

Kouření

Je známo, že kouření má negativní vliv na imunitní systém a může změnit koncentraci omega-3 mastných kyselin. Jedna studie ukázala, že kuřáci mají nižší koncentrace DHA než nekuřáci. Pro kuřáky je proto obzvláště výhodné doplnit omega 3 mastné kyseliny.

 1. Omega-3 Levels and Nicotine Dependence: A Cross-Sectional Study and Clinical Trial
  Zaparoli JX, Sugawara EK, de Souza AA, Tufik S, Galduróz JC., European addiction research, 2016

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Klouby

Rybí tuk ukázal počáteční slibné výsledky jako přísada pro zdraví kloubů. Dvanácti měsíční, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zjistila, že u pacientů užívajících 2600 mg omega-3 denně došlo k menší bolesti kloubů než u pacientů užívajících placebo. Pacienti také uváděli menší užívání souběžně užívaných protizánětlivých léků během období doplňování rybího tuku.

Studie v roce 2000 zkoumala molekulární mechanismy, kterými mohou omega-3 ovlivňovat zánětlivé markery v chrupavce. Studie zjistila, že omega-3 mastné kyseliny vytvářejí snížení exprese a aktivity enzymů degradujících proteoglykany, expresi zánětlivě indukovaných cytokinů (IL, TNF, COX-2).

Zdroje

 1. Long-term effect of omega-3 fatty acid supplementation in active rheumatoid arthritis. A 12-month, double-blind, controlled study.
  Geusens P, Wouters C, Nijs J, Jiang Y, Dequeker J., Arthritis and Rheumatism, 1994
 2. n-3 fatty acids specifically modulate catabolic factors involved in articular cartilage degradation.
  Curtis CL, Hughes CE, Flannery CR, Little CB, Harwood JL, Caterson B., The Journal of Biological Chemistry, 2000

Jezte více ryb

American Heart Association doporučuje lidem, aby jedli dvě porce ryb týdně kvůli svým prospěšným omega-3 mastným kyselinám. Pokud často nejíte ryby, může pro vás být přínosné jejich doplnění.

Zdroje

 1. Fish and Omega-3 Fatty Acids
  American Heart Association®, American Heart Association®, 2015
 2. Omega-3 Content of Frequently Consumed Seafood Products
  Seafood Health Facts, Seafood Health Facts (website), 2016

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.