Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU MUJVIT.CZ („VOP“)
 
Milí zákazníci a zájemci o vitamíny na míru,
 
v tomto textu jsme pro Vás shrnuli všechny důležité právní informace týkající se nakupování v našem e-shopu. Děkujeme Vám, že věnujete čas jejich pročtení.
 
Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?
·     Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena kupní smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy to jde už jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to zákon umožňuje (podrobnosti v článku II. VOP)
·       Možnosti platby za zboží – Kdy a jakým způsobem se objednané zboží platí, je uvedeno v článku III. VOP.
·       Dodací podmínky – v článku IV. VOP najdete obvyklou dodací lhůtu a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání zboží na Vámi určené místo i jak postupovat, pokud zásilka nedorazí v očekávaném stavu.
·       Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu v našem e-shopu, zjistíte v článku V. VOP.
·       Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě zboží reklamovat, v článku VI. VOP najdete podrobný popis, jak postupovat.
 
Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:
 
I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV. DODACÍ PODMÍNKY
V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
VIII. ZÁVĚREM
 
 
 
I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
 
1. E-shop:
    Je to internetový obchod na webovém rozhraní www.mujvit.cz.
2. Prodávající:
Je právnická osoba, která prodává zboží nabízené v E-shopu. Prodávajícím je:
    Mujvit s.r.o.
    IČ:                                         09752307
    DIČ:                                      CZ09752307
    Sídlo:                                    Sokolovská 1224/30, Poruba, 708 00 Ostrava
    E-mail:                                  [email protected]
    Prodávající je zapsaný ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 84174.
    Prodávající je plátcem DPH.
    Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
3. Kupující:
    Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní www.mujvit.cz uzavře smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (OSVČ i obchodní korporace nebo družstvo) nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).
4. Spotřebitel:
    Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
5. Kupní smlouva:
    Na prodej zboží z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.
6. Smlouva uzavřená distančním způsobem:
    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
7. Spotřebitelská smlouva:
    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).
8. Závaznost VOP:
    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Kupní smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.
9. Rozhodné právní předpisy:
    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.
10. Vyšší moc: Vyšší mocí se rozumí:
·      přírodní katastrofa;
·      válka, invaze, mobilizace nebo embargo;
·      stávka, zábor, blokáda, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo civilní válka;
·      radioaktivní zamoření jaderným palivem nebo jinou obdobnou látkou;
·      teroristický útok;
·      epidemický či pandemický výskyt choroby, nařízení krizových či mimořádných opatření ze strany vlády nebo ministerstev České republiky, Parlamentu České republiky nebo jiných orgánů veřejné moci, včetně nařízené karantény a obdobná opatření.
 
 
II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Nejedná se o poskytování zdravotních služeb. 

1. Objednávání zboží, tedy vitamínů, minerálů a dalších doplňků stravy, probíhá pouze přes webové rozhraní, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu.
2. Popis zboží:
     Veškeré důležité informace o zboží najdete přímo v E-shopu. Jsou zde vyobrazeny jednotlivé položky a kliknutím na tlačítko „více informací“ se Vám zobrazí podrobný popis. Námi nabízené zboží jsou doplňky stravy (které z pohledu práva spadají pod potraviny). Proto prosíme, abyste věnovali pozornost celému popisu daného produktu, včetně doporučeného užívání a souvisejících upozornění (například o skladování). Doplňky stravy podléhají přísným pravidlům ohledně uvádění informací o nich. Mimo jiné není možné uvádět jiná než schválená zdravotní tvrzení. Proto se může stát, že Vám v popisu budou chybět některé obecně známé informace anebo že byste čekali podrobnější popis. Toto je právě způsobené tím, že dodržujeme platnou legislativu.
    Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
    DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

    Jednotlivé Vámi vybrané položky jsou vkládány do balíčku na míru pro 30denní užívání. V dodaném balení jsou tak vitamíny a další složky (dle Vašeho vlastního výběru) baleny v sáčcích, vždy 1 sáček na užití v 1 dni. V balení jsou i etikety obsahující informace k jednotlivým produktům v balíčku. Názorně vše můžete vidět i na videích, která máme umístěná přímo na našich webových stránkách. Při výběru jednotlivých produktů do 1 balíčku prosím nezadávejte více kusů od téhož produktu, nemá-li jít o objednávku pro více osob (k tomu viz speciální upozornění pro objednávání pro více osob v odst. 3). Pokud přesto z nějakého jiného důvodu objednáte více kusů do 1 balíčku, dodržujte doporučené množství pro užívání. Upozorňujeme, že nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli důsledky nedodržení doporučeného užívání produktů.  
        Pokud budete potřebovat poradit s výběrem zboží, máte možnost si s námi domluvit konzultaci po telefonu, přes e-mail nebo pomocí chytrého dotazníku. Konzultace je zdarma. Jen upozorňujeme, že konzultace není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, nenahrazuje konzultaci s lékařem nebo lékárníkem a nemůže sloužit k řešení otázek ohledně léčby nemocí. Není ani žádným stanovením léčebného procesu, diagnózy apod. Doplňky stravy nejsou léčivými přípravky a slouží především k doplnění vitamínů a dalších látek k běžné stravě. Mohou podporovat normální funkce lidského organismu, ale nejde o produkty schválené k léčbě. Na základě konzultace Vám v některých případech zašleme i odkaz na předpřipravenou objednávku (předvyplněný objednávkový formulář), abychom Vám další postup co nejvíce zjednodušili. Máte potom možnost takovou objednávku po Vaší kontrole přímo odeslat anebo samozřejmě můžete udělat svoji vlastní objednávku vyplněním nového objednávkového formuláře na webovém rozhraní.

 

3. Objednání zboží:
    Už v úvodu jsme se zmínili o objednávkovém formuláři. Objednávání probíhá tak, že konkrétní zboží přidáte kliknutím do nákupního košíku. Tlačítko pro přidání do košíku je u každé položky zboží. V okamžiku, kdy máte v košíku všechno zboží, které si chcete koupit, kliknutím pokračujete na další kroky objednávkového procesu. Postupně tak vyplníte (anebo jste-li přihlášeni, tak může být již předvyplněno) Vaše jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (abychom Vám na něj mohli poslat potvrzení objednávky a komunikovat v průběhu vyřizování objednávky), telefonní kontakt (aby Vás kromě nás mohl kontaktovat i přepravce), dále vyberete způsob úhrady a způsob dodání (doručení) zboží a nakonec do políčka Poznámka uvedete oslovení, které chcete mít vytištěné na obalu.
    OBJEDNÁVKA PRO VÍCE OSOB: Pokud v objednávce chcete objednat produkty pro více osob, prosím, nezapomeňte to napsat do políčka Poznámka. Stačí jen napsat oslovení, která chcete mít na obalech a z toho bude zřejmé, že jde o objednávku pro více osob. Nebo to do poznámky můžete uvést i jinak. My Vás v takovém případě budeme nejprve kontaktovat, abychom si domluvili, které jednotlivé produkty mají být dány do jednotlivých balíčků. Obdobně prosím uveďte do poznámky, že objednáváte sice pro jednu osobu, ale více balíčků (na více měsíců).  
    UPOZORNĚNÍ: V E-shopu je uveden limit pro minimální hodnotu objednávky. Pokud byste si chtěli objednat zboží nižší hodnoty, systém Vám neumožní objednávku dokončit.
    Před odesláním objednávky se Vám celý objednávkový formulář zobrazí a máte znovu možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.
4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:
    O přijetí objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu vyplněnou při objednávce. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura na zboží.  
5. Zrušení objednávky, změny uzavřené Kupní smlouvy:
    Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně může od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
    Jako Prodávající si vyhrazujeme právo neuzavřít Smlouvu, pokud bychom z důvodu vyšší moci nebyli schopni včas zboží dodat. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení je učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš e-mail a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme způsobem s Vámi dohodnutým, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
5. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
6. Objednávat zboží v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
7. Vlastnické právo ke zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali. 
8. Krevní testy
Vedle chytrého dotazníku máte možnost zvolit variantu doporučení vitamínů na míru na základě hladin mikronutrientů z vaší krve. V případě volby této varianty si výše uvedeným postupem objednáváte krevní testy a jejich vyhodnocení. Odběr a rozbor krve pro nás na základě uzavřené smlouvy provádí společnost synlab czech s.r.o., IČO: 496 88 804, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, PSČ 186 00 Praha 8 (dále jen „Synlab“). K provedení odběru je nutné dostavit se do odběrného místa, zvoleného v objednávce a podstoupit odběr krve. Před odběrem krve je nutné doložit Synlab Váš souhlas se zasláním výsledků nám. Formulář tohoto souhlasu Vám zašleme po provedení objednávky, bez tohoto souhlasu nelze odběr krve pro účely naší konzultace provést. Synlab nám poté zašle výsledky krevních testů, které vyhodnotíme a doporučíme Vám vhodné zboží. Toto vyhodnocení krevních testů a následné doporučení není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, nenahrazuje konzultaci s lékařem nebo lékárníkem a nemůže sloužit k řešení otázek ohledně léčby nemocí. Není ani žádným stanovením léčebného procesu, diagnózy apod. Doplňky stravy nejsou léčivými přípravky a slouží především k doplnění vitamínů a dalších látek k běžné stravě. Mohou podporovat normální funkce lidského organismu, ale nejde o produkty schválené k léčbě. Na základě vyhodnocení krevních testů Vám v některých případech zašleme i odkaz na předpřipravenou objednávku (předvyplněný objednávkový formulář), abychom Vám další postup co nejvíce zjednodušili. Máte potom možnost takovou objednávku po Vaší kontrole přímo odeslat anebo samozřejmě můžete udělat svoji vlastní objednávku vyplněním nového objednávkového formuláře na webovém rozhraní. 
III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. Cena zboží:
    Cena je uvedena přímo u každé položky v E-shopu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží není připočítáváno žádné dopravné a balné. Celková kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou konečnou.
2. Sjednaná cena a chyby v uvedené ceně:
    Sjednanou cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Dodání zboží až po zaplacení:
    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
4. Možnosti úhrady kupní ceny:
·       Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve dodáno.
·       Bezhotovostně online platební kartou ( Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky) nebo tzv. rychlým online bankovním převodem (Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. ) prostřednictvím platební brány ComGate. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu uvedené společnosti. My k těmto údajům nemáme přístup. Podrobnosti můžete nalézt přímo na stránkách https://www.comgate.cz.  
5. Splatnost kupní ceny:
    Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy. Při volbě on-line platby (přes platební bránu ComGate) Vás ovšem systém přesměruje na platbu rovnou po odeslání objednávky. Při platbě přes platební bránu dojde k úhradě v okamžiku, kdy se Vám zobrazí potvrzení platební brány o zaplacení. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
    Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 
IV. DODACÍ PODMÍNKY
 
1. Možnosti dodání zboží:
    Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo výdejní místo Zásilkovny. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží.
    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VI. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.
2. Dodací lhůta:
    Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy a zvoleném způsobu platby. Zboží připravíme k expedici obvykle 2. pracovní den poté, kdy bude platba provedena přes platební portál nebo připsána na náš bankovní účet. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce.
    Dodací lhůta u zboží doručovaného přepravcem je zpravidla do 2 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.
3. Náklady na dopravu (přepravné):
    Doprava zboží po celé České republice je zdarma.
4. Důležité upozornění k doručování a převzetí zboží:
    S přípravou zboží k expedici i s jeho doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že zboží již nechcete, dejte nám o tom co nejdříve vědět, ať zboží zbytečně nevyrábíme a neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření smlouvy, bez zbytečného odkladu nás kontaktujte, abychom případně uzavřeli dohodu o zrušení smlouvy.
    Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zboží od přepravce nebo ve výdejním místě, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.
    Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.
5. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.
6. Krevní testy
Odběr krve je možný na v objednávce vybraném odběrném místě, a to po úplném zaplacení kupní ceny.  Doporučení na základě vyhodnocení krevních testů Vám bude doručeno do 48 hodin od doručení laboratorního rozboru.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
1. Nemožnost Kupujícího od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:
    Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Přímo NOZ ovšem stanoví případy, kdy Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nemůže (a nemůže tedy odstoupit ani Kupující, který není spotřebitelem). Tato nemožnost od Smlouvy odstoupit se týká i našeho zboží.
    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 písm. d) NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Zbožím upraveným na míru je i zboží námi nabízené v E-shopu. Každý balíček je označený přímo Vaším jménem (nebo jinak dle Vašeho zadání). Proto nemůže Spotřebitel ani jiný Kupující od uzavřené Smlouvy (dle § 1837 NOZ) odstoupit.
 
    Pro jistotu uvádíme, že i kdyby zboží nebylo upraveno přímo na míru, nemůže Spotřebitel ani jiný Kupující dle § 1837 písm. g) NOZ od Smlouvy odstoupit, pokud jde o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (což je i případ doplňků stravy).
 
2. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech, zrušení smlouvy:
    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
    Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
 
VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:
    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.
2. Vady, za které neseme odpovědnost:
    Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupujícímu dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která je shodná s dobou minimální trvanlivosti vyznačené u zboží.
3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?
A. Pokud jste Spotřebitel:
·      Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.
·      Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze zboží řádně užívat Þ nárok na dodání nové věci (anebo nové součásti, týká-li se vada jen součásti věci) anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
·      Jde o vadu neodstranitelnou Þ nárok na dodání nové věci anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
·      Není-li možné dodání nové věci namísto původní vadné nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže Þ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
B. Pokud nejste Spotřebitel:
    Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:
·      odstranění vady opravou,
·      dodání nové věci bez vad,
·      přiměřená sleva z kupní ceny,
·      odstoupení od Smlouvy.
Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.
    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky
·      odstranění vady opravou,
·      přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.
Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.
4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?
    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:
·      pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
·      pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním, skladováním,
·      u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
·      při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
·      vyplývá-li to z povahy věci
·      při pozdním uplatnění reklamace.
5. Uplatnění reklamace:
    Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli.
O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. Pokud je na základě Vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: [email protected], sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
    Reklamované zboží neposílejte zpět před uplatněním reklamace. Vyčkejte prosím až se Vám ozveme a domluvíme se, zda vůbec bude nutné zboží posílat zpět. V konkrétním případě může být reklamace řešena i jen na základě zaslané foto nebo videodokumentace, zejména v případě drobnější vady, která by byla řešena poskytnutím slevy.
 
VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese [email protected].
2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: [email protected].   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
VIII. ZÁVĚREM
 
1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
2. Pokud by vztah založený Smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, sjednáváme spolu, že se Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé řídí českým právem.
3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 22.02.2022