Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Draslík

Draslík, nejhojnější intracelulární kation, je základní živina, která se přirozeně vyskytuje v mnoha potravinách a je k dispozici i jako doplněk stravy. Draslík je přítomen ve všech tělesných tkáních a je nezbytný pro normální funkci buněk kvůli jeho roli při udržování objemu intracelulární tekutiny a transmembránových elektrochemických gradientů.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

Zdraví kostí

Pozorovací studie naznačují, že zvýšený příjem draslíku z ovoce a zeleniny je spojen se zvýšenou hustotou minerálů v kostech. Tyto důkazy v kombinaci s důkazy z metabolických studií a několika klinických studií naznačují, že draslík ve stravě může zlepšit zdraví kostí.

Základní mechanismy jsou nejasné, ale jedna hypotéza je, že draslík pomáhá chránit kosti prostřednictvím svého účinku na acidobazickou rovnováhu. Diety s vysokým obsahem kyselinotvorných potravin, jako jsou maso a obilná zrna, přispívají k metabolické acidóze a mohou mít nepříznivý účinek na kosti. Alkalické složky ve formě draselných solí (hydrogenuhličitan draselný nebo citrát) z potravin nebo doplňků mohou tomuto účinku čelit a pomáhat chránit kostní tkáň. Například ve „Framingham Heart study“ byl vyšší příjem draslíku spojen s významně vyšší hustotou minerálů v kostech u 628 starších mužů a žen. V jiné studii „DASH“ způsob stravování významně snížil biochemické markery kostí. Tento způsob stravování má nižší obsah kyselin než typické západní diety a kromě draslíku má také vysoký obsah vápníku a hořčíku, takže nelze určit jakýkoli nezávislý příspěvek draslíku.

Celkově může vyšší příjem draslíku ze stravy, která obsahuje ovoce a zeleninu, zlepšit zdraví kostí. Je však zapotřebí dalšího výzkumu k objasnění základních mechanismů.

Zdroje

 1. Potassium and health.
  Weaver CM. Adv Nutr 2013
 2. Does a high dietary acid content cause bone loss, and can bone loss be prevented with an alkaline diet?
  Hanley DA, Whiting SJ. J Clin Densitom 2013
 3. Potassium, magnesium, and fruit and vegetable intakes are associated with greater bone mineral density in elderly men and women.
  Tucker KL, Hannan MT, Chen H, Cupples LA, Wilson PW, Kiel DP. Am J Clin Nutr 1999
 4. The DASH diet and sodium reduction improve markers of bone turnover and calcium metabolism in adults.
  Lin PH, Ginty F, Appel LJ, Aickin M, Bohannon A, Garnero P, et al. J Nutr 2003

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Hypertenze a mrtvice

Hypertenze, hlavní rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční a cévní mozkovou příhodu, postihuje téměř třetinu Američanů. Podle rozsáhlého souboru literatury nízký příjem draslíku zvyšuje riziko hypertenze, zejména v kombinaci s vysokým příjmem sodíku. Vyšší příjem draslíku naopak může pomoci snížit krevní tlak, částečně zvýšením vazodilatace a vylučování sodíku močí, což zase snižuje objem plazmy. Tento účinek může být nejvýraznější u jedinců citlivých na sůl.

Celkově důkazy naznačují, že konzumace více draslíku může mít příznivý účinek na krevní tlak a mozkovou mrtvici a může také pomoci předcházet jiným formám KVO. Než však bude možné vyvodit pevné závěry, je zapotřebí dalšího výzkumu jak v potravě, tak se suplementaci draslíku.

Zdroje

 1. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate.
  Institute of Medicine. Washington, DC; 2005.
 2. Potassium intake, bioavailability, hypertension, and glucose control.
  Stone MS, Martyn L, Weaver CM.
 3. Sodium, chloride, and potassium. In: Erdman JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. 
  Preuss HG, Clouatre DL.
 4. Water, electrolytes, and acid-based metabolism. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR, eds. Modern Nutrition in Health and Disease.
  Bailey JL, Sands JM, Franch HA.
 5. Beneficial effects of potassium on human health.
  He FJ, MacGregor GA. Physiol Plant 2008
 6. Potassium and health.
  Weaver CM. Adv Nutr 2013
 7. Health effects of sodium and potassium in humans.
  Whelton PK, He J.Curr Opin Lipidol 2014
 8. Association between usual sodium and potassium intake and blood pressure and hypertension among U.S. adults: NHANES 2005-2010
  Zhang Z, Cogswell ME, Gillespie C, Fang J, Loustalot F, Dai S, et al.
 9. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association.
  Writing Group M, Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, et al. Circulation 2016

Ledvinové kameny

Ledvinové kameny jsou nejčastější u lidí ve věku 40 až 60 let. Kameny obsahující vápník – ve formě oxalátu vápenatého nebo fosforečnanu vápenatého – jsou nejběžnějším typem ledvinových kamenů. Nízký příjem draslíku zhoršuje reabsorpci vápníku v ledvinách, čímž se zvyšuje vylučování vápníku močí a potenciálně způsobuje hyperkalciurii a ledvinové kameny. Nízké hladiny draslíku v moči také přispívají k rozvoji ledvinových kamenů.

Pozorovací studie ukazují inverzní vztahy mezi příjmem draslíku ve stravě a rizikem vzniku ledvinových kamenů. 45 619 mužů ve věku 40 až 75 let bez anamnézy ledvinových kamenů měli pacienti s nejvyšším příjmem draslíku (v průměru ≥ 4 042 mg / den) o 51% nižší riziko ledvinových kamenů během 4 let sledování oproti pacientům s nejnižším příjmem draslíku (≤ 2 895 mg / den). Také u více než 90 000 žen ve věku 34–59 let, které se zúčastnily studie a neměly v anamnéze(analýza zdravotního stavu pacienta) ledvinové kameny, bylo u těch, které konzumovaly průměrně více než 4099 mg draslíku denně, o 35% nižší riziko vzniku ledvinových kamenů během sledovaného 12 letého období oproti těm, kteří průměrně přijímali méně než 2 407 mg draslíku denně.

Je však zapotřebí dalších výzkumů, aby bylo možné plně pochopit možnou souvislost mezi vyšším obsahem draslíku a jeho vliv na ledvinové kameny.

Zdroje

 1. Beneficial effects of potassium on human health.
  He FJ, MacGregor GA. Physiol Plant 2008
 2. Potassium and health.
  Weaver CM. Adv Nutr 2013
 3. Citrate salts for preventing and treating calcium containing kidney stones in adults.
  Phillips R, Hanchanale VS, Myatt A, Somani B, Nabi G, Biyani CS. Cochrane Database Syst Rev 2015
 4. A prospective study of dietary calcium and other nutrients and the risk of symptomatic kidney stones.
  Curhan GC, Willett WC, Rimm EB, Stampfer MJ. N Engl J Med 1993
 5. Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women.
  Curhan GC, Willett WC, Speizer FE, Spiegelman D, Stampfer MJ.Ann Intern Med 1997

Kontrola hladiny glukózy v krvi a cukrovka 2. typu

Cukrovka typu 2 je rostoucím problémem veřejného zdraví, který v současné době postihuje téměř 12% dospělých lidí v USA. I když je obezita primárním rizikovým faktorem pro diabetes 2. typu, hrají roli i další metabolické faktory. Protože je draslík potřebný pro sekreci inzulínu z pankreatických buněk, hypokalémie zhoršuje sekreci inzulínu a může vést k intoleranci glukózy. Tento účinek byl pozorován hlavně při dlouhodobém užívání diuretik (zejména těch, které obsahují thiazidy) nebo hyperaldosteronismu (nadměrná produkce aldosteronu), které oba zvyšují ztráty draslíku močí, ale může se objevit i u zdravých jedinců.

Výsledky dosavadních studií jsou slibné. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, včetně náhodných kontrolovaných studií, než bude možné potvrdit souvislost draslíku s kontrolou hladiny glukózy v krvi a diabetem 2. typu.

 1. Potassium intake, bioavailability, hypertension, and glucose control.
  Stone MS, Martyn L, Weaver CM. Nutrients 2016
 2. Potassium and risk of Type 2 diabetes.
  Chatterjee R, Yeh HC, Edelman D, Brancati F. Expert Rev Endocrinol Metab 2011
 3. Beneficial effects of potassium on human health.
  He FJ, MacGregor GA. Physiol Plant 2008
 4. National Diabetes Statistics Report,
  Centers for Disease Control and Prevention. 2017.
 5. Thiazide diuretics, potassium, and the development of diabetes: a quantitative review.
  Zillich AJ, Garg J, Basu S, Bakris GL, Carter BL. Hypertension 2006

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.