Doprava po celé ČR na nás

Doprava po celé ČR na nás

Vápník

Vápník je nejrozšířenější minerál v lidském těle. Lze ho najít ve vysokých množstvích v mléčných výrobcích, pomerančích a některých rybách. Je to základní minerál a je nezbytný pro svalové kontrakce, srážení krve, komunikaci mezi buňkami a regulaci krevního tlaku a srdeční frekvence. Naše kosti a zuby ukládají 99% vápníku našeho těla. Když vaše tělo nemá dostatek vápníku, začne ho přijímat z kostí a zubů a distribuovat ho jinam. Jak stárneme, naše kosti ztrácejí svou sílu, což je okamžik, kdy se vápník stává nejdůležitějším. Národní nadace pro osteoporózu doporučuje 1200 mg vápníku denně.

Tento vědecký výzkum je určen pouze pro informační účely. Uvedené výsledky se nemusí nutně projevit u všech osob. Mujvit poskytuje tyto informace jako službu. Tyto informace by neměly být používány, jako doporučení na konkrétní produkty.

Zdraví kostí

Zdravé kosti mají s věkem stále větší význam – udržování zdravých kostí je zásadní pro snížení rizika zlomenin. Vápník a vitamín D jsou základní minerály, které udržují vaše kosti zdravé a silné. Národní nadace pro osteoporózu doporučuje 1 200 mg vápníku a 800 – 1 000 IU vitaminu D denně lidem starším 50 let, ale tyto minerály mají pro lidi všech věkových skupin vážný význam.

Většina výzkumu vápníku a vitamínu D byla provedena u starších lidí, protože jsou vystaveni nejvyššímu riziku osteoporózy. Ve studii z roku 1997 se 318 dobrovolníků ve věku nad 65 let účastnilo dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie. Tato tříletá studie zjistila, že celková minerální hustota kostí v těle byla zlepšena ve skupině s vápníkem a vitamínem D, nicméně nezjistila žádný významný rozdíl v minerální hustotě kostí v oblasti kyčle a femuru mezi oběma skupinami. Skupina s placebem vykazovala vyšší míru zlomenin, a to 12,9% ve srovnání s pouze 5,9% pro léčenou skupinu.

Ještě větší studie na 1765 starších ženách zjistila podobné výsledky jako výše uvedená studie. Tato studie z roku 1992 zjistila o 32% méně nevertebrálních zlomenin a o 43% méně zlomenin kyčle ve skupině s vitaminem D a vápníkem než ve skupině s placebem. Po 18 měsících došlo u skupiny s vitaminem D a vápníkem také ke zvýšení kostní denzity o 2,7% v proximální femorální oblasti, zatímco u skupiny s placebem došlo k poklesu o 4,6%. Tato studie neprokázala žádné změny v koncentracích kreatininu, fosforu, osteokalcinu a celkových proteinů v séru. Výše uvedené studie byly provedeny na starších pacientech, proto by mělo být provedeno více studií na širší skupině populace, aby bylo možné vyvodit širší závěry.

V roce 2010 byla provedena analýza dat u 68 517 účastníků, aby se prokázal účinek vápníku a vitaminu D. Do analýzy dat bylo zahrnuto sedm randomizovaných studií, včetně více než 1 000 účastníků. Tato metaanalýza uvádí, že studie používající vitamín D s vápníkem ukázaly snížené celkové riziko zlomenin a zlomenin kyčle a že lidé, kteří dostávali samotný vitamin D v denních dávkách 10 mikrogramů nebo 20 mikrogramů, nezaznamenaly žádné významné účinky. Tato data podporují synergický účinek vápníku a vitaminu D.

Zdroje

 1. Effect of Calcium and Vitamin D Supplementation on Bone Density in Men and Women 65 Years of Age or Older
  Dawson-Hughes B, Harris S, Krall EA, and Dallal, The New England Journal of Medicine, 1997
 2. Vitamin D3 and Calcium to Prevent Hip Fractures in Elderly Women
  Chapuy MC, Arlot ME, Duboeuf F, Brun J, Crouzet B, Arnaud S, Delmas PD, and Meunier PJ., The New England Journal of Medicine, 1992
 3. Patient level pooled analysis of 68,500 patients from seven major vitamin D fracture trials in US and Europe.
  Abrahamsen B, Masud T, Avenell A, Anderson F, Meyer HE, Cooper C, Smith H, LaCroix AZ, Torgerson D, Johansen A, Jackson R, Rejnmark L, Wactawski-Wende J, Brixen K, Mosekilde L, Robbins JA, Francis RM., BMJ, 2010

Zdraví srdce

Používání doplňků stravy pro zdraví srdce je ve vědecké komunitě velmi sporným problémem. Vápník je potřebný k regulaci srdeční frekvence. Existuje však obava, že příliš mnoho vápníku bude v tepnách ukládat, což může být zdraví škodlivé. Existuje mnoho protichůdných výzkumů na toto téma. Níže uvádíme jednu klinickou studii, ale doporučujeme vám, abyste se o více informací o vápníku a zdraví srdce poradili se svým lékařem.

Dvojitě zaslepená, náhodná, placebem kontrolovaná studie 49 mužů s nadváhou, u nichž bylo zjištěno, že suplementace 1 250 mg vápníku denně, byla prospěšná pro cholesterol a krevní tlak. Tato studie uváděla 8,5% snížení (průměrný průměr) LDL cholesterolu a o 6,84% (průměrný průměr) snížení systolického krevního tlaku pro skupinu s vápníkem.

Zdroje

 1. Effects of a calcium supplement on serum lipoproteins, apolipoprotein B, and blood pressure in overweight men
  Shidfar F, Moghayedi M, Kerman SRJ , Hosseini S, Shidfar S. , International journal of endocrinology & metabolism, 2010

Nevíte si rady s vitamíny?
Postaráme se, aby vaše tělo dostalo to, co potřebuje. Začněte konzultací zdarma a získejte doporučení na míru vašemu tělu. Poradíme vám.

Alkohol

Nadměrná konzumace alkoholu omezuje vstřebávání vápníku a bylo prokázáno, že brání tvorbě vitamínu D, který je nezbytný pro vstřebávání vápníku. Lidé, kteří pijí alkohol denně, by měli zvážit doplnění vápníku.

Zdroje

 1. What People Recovering from Alcoholism Need to Know About Osteoporosis
  National Institute of Health, National Institute of Health, 2016

Těhotenství

Ukázalo se, že vápník je prospěšný pro gestační hypertenzi. Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena na 189 těhotných ženách od 20týdenního těhotenství do porodu. Míra hypertenze vyvolané těhotenstvím byla 8,24% ve skupině s vápníkem a 29,03% ve skupině s placebem. Výskyt gestační hypertenze byl 6,18% ve skupině s vápníkem a 17,20% ve skupině s placebem. Míra preeklampsie byla také nižší ve skupině s vápníkem, na 2,06%, ve srovnání s 11,82% ve skupině s placebem.

Klinická studie z roku 1999 na 456 těhotných australských ženách také zkoumala účinek vápníku na gestační hypertenzi. Tato studie dospěla k závěru, že vápník snižuje riziko preeklampsie a předčasného porodu, ale nesnižuje frekvenci hypertenze vyvolané těhotenstvím.

V roce 2010 byla metaanalýzou přezkoumána 13 vysoce kvalitních studií zahrnujících celkem 15 730 těhotných žen. 12 ze 13 studií zahrnujících 15 470 subjektů naznačuje, že suplementace vápníkem snižuje riziko hypertenze během těhotenství. Analýza rovněž dospěla k závěru, že vápník snižuje riziko předčasného porodu. Většina žen ve studiích měla nízké riziko předčasného porodu a měla dietu s nízkým obsahem vápníku.

Zdroje

 1. Calcium Supplementation and Prevention of Pregnancy Induced Hypertension.
  Purwar M, Kulkarni H, Motghare V, Dhole S., Journal of obstetrics and gynaecology research, 1996
 2. Calcium supplementation in nulliparous women for the prevention of pregnancy-induced hypertension, preeclampsia and preterm birth: an Australian randomized trial.
  FRACOG and the ACT Study Group.Crowther CA, Hiller JE, Pridmore B, Bryce R, Duggan P, Hague WM, Robinson JS., The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, 1999
 3. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems.
  Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah AN, Duley L., The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010

Kouření

Studie prokázaly, že kouření škodí vašim kostem. Pokud jste kuřák, je důležité přijímat dostatek vápníku a vitamínu D jídlem nebo suplementací.

Zdroje

 1. Smoking and bone health
  National Institutes of Health, Osteoporosis and related bone disease national resource center, 2016

Začněte konzultací zdarma

A získejte doporučení vitamínů na míru vašemu tělu a cílům, podpořené odborníky na výživu během 3 až 5 minut.